Is daar nou meer herbivore as in die 1800-1900’s?

Ek het nog altyd daaroor gewonder. Veral, omdat ons vee vandag so onder skoot is met hul koolstofvoetspoor. As daar net soveel met min of meer dieselfde totale gewig was, dan beteken dit tog dat die koolstofvoetspoor daardie tyd min of meer dieselfde moes wees as vandag, want beide groepe sou dieselfde materiale (hoofsaaklik veld) vreet, en derhalwe dieselfde hoeveelheid metaan produseer. En as dit so is, dan ondersteun dit ons siening dat die probleem van metaanemissies in die atmosfeer hoofsaaklik voor die deur van fossielbrandstof en ander bronne gelê moet word en nie voor die deur van ons vee nie. Ek delf toe in die literatuur, en kom op die artikel af met die verwysing hieronder.

Die outeurs het metaanproduksie van wilde herbivore vanaf die laat Pleistocenetydperk (LP) wat sowat 10 000 jaar gelede was kort voordat mense met diere begin boer het, en gedurende die 1800’s tot vandag bereken. In ‘n vergelyking tussen die LP (geen vee, net wilde herbivore) en vandag se vee plus wilde herbivore was die metaanproduksie onderskeidelik 138.5 en 147.5 Tg metaan per jaar, d.w.s. baie naby aan dieselfde.  Tussen 1800 en 1900 het veegetalle begin toeneem en dié van wilde herbivore het drasties afgeneem weens oordadige jag in Afrika (hier veral), ook ten opsigte van die bison in Noord-Amerika en Rinderpes om en by 1900; Rinderpes het ook die veestapel geraak. Interessantheidshalwe is die totale veestapel wat bestaan uit beeste, buffels (Indië hoofsaaklik), varke, skape en bokke, bereken as 1.13 biljoen in 1800, 1.30 biljoen in 1850, 1.52 biljoen in 1890 en 4.51 biljoen in 2006. Die onderskeie metaanproduksies was 30.9, 37.4, 45.7 en 128.3 Tg per jaar. Die gesamentlike syfers vir wilde en mak herbivore (vee) was omtrent 74 Tg metaan per jaar in 1800, 80 Tg per jaar in 1850 en 88 Tg per jaar in 1890; die relatiewe klein toename toe te skryf aan die drastiese afname in wilde herbivore deur genoemde gebeure.

Dus, gegewe die feit dat daar min verskil tussen vandag en die LP in metaanproduksie is, is dit eintlik half toevallig dat metaanproduksie deur wilde en makherbivore in die 1800’s laer was omdat dit te wyte was aan uitwissing. Dikwels word vandag se metaanproduksies van vee vergelyk met syfers in die 1800’s om dan die argument te staaf dat die groot getal vee in die wêreld ‘n groot rol speel in die koolstofvoetspoor en derhalwe drasties moet verminder.  

Verwysing:Smith F.A., Hammond, J.A., Balk, M.A., Elliot, S.M. et al., 2016. Exploring the influence of ancient and historic megaherbivore extirpations on the global methane budget. PNAS 113, 874-879.