Klimaatsverandering het reeds ‘n impak op Afrika se vee

Nuwe bevindinge van die internasionale veenavorsingsinstituut dui daarop dat indien grootskaalse aanpassings nie in plek geplaas word nie, die aantal ekstreme gebeure wat deur klimaatsveranderinge veroorsaak word, sal toeneem, veral in die tropiese gebiede van Afrika.

Hittestres sal waarskynlik net die begin van die probleme wees. Daar is nog nie genoeg inligting bekend oor die waarskynlike toekomstige uitwerkings van toenemende klimaatwisselvalligheid op voer, weidingsgebiede en water nie, asook nie oor moontlike verskuiwings in klimaatsensitiewe siektes en siekte-vektors en die gepaardgaande uitwerking op vee nie.

Selfs onder relatiewe matige maar realistiese klimaatscenario’s sal landboustelsels herbereken en hervestig moet word. Dit sal diepgaande uitwerkings op mense se voedings en welstand hê, terwyl sommige se lewensbestaan ook bedreig gaan word.

Die neiging is dat lewendehawe slegs beskou word as deel van die probleem van klimaatsverandering. Navorsing fokus daarop om die skade wat vee veroorsaak, te versag. Sommige is werklik; dit is waar dat vee en spesifiek beeste verantwoordelik is vir ‘n aansienlike gedeelte van die gasse wat wêreldwyd tot aardsverwarming bydra. Maar sub-Sahara Afrika is vir ‘n baie klein gedeelte van daardie vrystellings verantwoordelik.

In die ontwikkelende wêreld word dié nadele meer as uitgebalanseer deur die goeie gevolge wat gepaardgaan met veeboerdery. Lewendehawe voorsien ‘n lewensbestaan aan miljoene mense, asook voeding en kulturele kapitaal. Hoe kan daar aangepas word by die uitdagings wat die lewendehawebedryf in die gesig staar en hoe kan die geleenthede wat dit inhou, benut word?

Die bou van klimaatweerstandige lewendehawestelsels om die uitdagings aan te spreek vereis gekoördineerde aksies van beleggers en beleidmakers op nasionale en globale vlakke. Dit sal gerig moet word deur ‘n stewige navorsingsbasis wat wetenskaplikes tot dusver nog net begin saamstel het met behulp van die minimale befondsing wat daaraan toegewys word.

Ongelukkig was die meeste navorsing tot dusver net gerig op die versagting van die veesektor se bydrae tot klimaatsverandering, eerder as op die aanpassing by die uitwerking van klimaatsverandering, ondanks die feit dat aanpassing die prioriteit in Afrika-lande is. Waar daar wel navorsing oor aanpassing gedoen is, het dit primêr gefokus op die uitwerking van klimaatsverandering op plantgewasse, eerder as op lewendehawe.

Navorsers moet ‘n gereedskapkas met doeltreffende aanpassingspraktyke, tegnologie en beleid ontwikkel wat robuust oor verskillende skale, prioriteite en klimaatstoekomste aangewend kan word. Navorsers moet ook met beleggers en regerings saamwerk om investerings in die lewendehawesektor ‘n prioriteit te maak. Daar is ‘n behoefte aan nie net tegniese insette nie, maar ook institusionele verandering in die manier waarop beleggers en regerings lewendehawe beskou.

Bron : https://theconversation.com/climate-change-is-already-hitting-africas-livestock-heres-how-cop26-can-help-170726