BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER, MNR KOOS VAN DER RYST

“Ek glo u is almal veilig en gesond. Met die uitbreking van die Corona virus, en die gevolglike inperkingsperiode, is daar geweldige onsekerhede geskep en die normale gang van sake is erg ontwrig”.

Onsekerhede

Verbruikers het voor die pandemie groot hoeveelhede voorraad aangekoop. Ons kon dit sien aan leë winkelrakke en ‘n geweldige vraag na ‘n produk soos rooivleis. Abattoirs kon nie voorbly nie, en vleis het van die rakke afgevlieg. “Home Cooking and Slow cooking” het die tydelike normaal geword.

Die verkope van ons produk het egter skielik gaan stilstaan, met abattoirs wat sukkel om van voorrade ontslae te raak en pryse wat gevolglik daal.

Dit skep natuurlik ‘n geleentheid vir die verbruiker om ‘n goedkoper produk te bekom.

Ons het ook gesien dat die informele mark vir afval tot stilstand gekom het. Hierdie mark is weer stadig aan die oopgaan en die produk word weer verkoop.

Die onsekerheid van verbruikers t.o.v. salarisse aan die einde van April skep ook onsekerheid in die mark en baie verbruikers het in dié tyd geen inkomste nie. Dus is die hele waardeketting onseker oor wat in die mark gaan gebeur.

Verbruikerspatrone het oor die korttermyn verander, en niemand weet hoe dit ná die opheffing van die inperking gaan lyk nie.

Onsekerheid bestaan ook oor die volhoubaarheid van uitvoermarkte en die kapasiteit van hawens om uitvoere te akkomodeer, terwyl die huide- en velleprys onder ernstige druk is.

Onsekerheid in die ekonomie:

Suid-Afrika het nie die luukse om op ‘n sterk ekonomie te rugsteun nie. Ekonome voorspel reeds ‘n inkrimping van 6% in die ekonomie, wat onsekerheid skep t.o.v. van werksekerheid en ‘n gevolglike inkrimping van verbruikersbesteding en produkkeuse.

Waar laat dit ons?

Daar is onsekerheid oor die prys en die vraag na ons produk.

Erge droogtes in sekere dele van die land tesame met swak ekonomiese toestande, plaas die oorlewingsvermoë van die produsent onder verdere druk.

Die kristalbal is dus onduidelik, wat dit bemoeilik om voorspellings te waag en aannames te maak. Ons maak gebruik van kundiges om ons in hierdie verband te adviseer.

Wat doen die RPO?

Aangesien rooivleis in ‘n vrye mark verhandel, en vraag- en aanbodfaktore dus ‘n kardinale rol in prysvorming speel, is dit uiters moeilik om ‘n tendens te voorspel.

Gesien in die lig van dìe onsekerhede is ek van mening dat produsente hulself moet voorberei vir ‘n drastiese, dog tydelike, verlaging in produkprys.

Ons is egter voortdurend in kontak en neem aktief deel aan die minister se advieskomitee, en het ook daaglikse gesprekke met georganiseerde landbou en meningvormers in die ekonomie.

Die rooivleiswaardeketting is as ‘n noodsaaklike diens geklassifiseer en die RPO doen moeite om te sorg dat alles so naby as moontlik aan normaal funksioneer. Dit sluit die hou van veeveilings in.

Ons beleid is om geen werksaamhede op te hoop nie en met projekte voort te gaan. Dit sluit in om onder meer uitvoere in dié tyd aan die gang te hou, die bek-en-klouseer probleem te bestuur en die beginsels van naspeurbaarheid te finaliseer.

In al ons nuusvrystellings en mediaskakeling, kommunikeer ons voortdurend die gesondheidswaarde van ons produk en bring die voordele daarvan onder die verbruiker se aandag. Ons wys hulle daarop dat die verbruik van die produk bevordelik is vir die verkryging van immuniteit teen siektes. Die verbruikersopvoedingsprogramme vir bees- en skaapvleis gaan voort en ons skakel met die internasionale vleisorganisasie om die programme aan te pas vir die huidige omstandihede.

Die dagbestuur is ook weekliks d.m.v. virtuele konferensievergaderings in gesprek met mekaar om knelpunte te identifiseer en daaraan aandag te gee.

Ten slotte:

Ons leef en produseer in uiters uitdagende tye en soos u, is lede van die dagbestuur ook produsente en beleef ons u uitdagings eerstehands.

My boodskap aan u is om kalm te bly en om nie paniekerig te raak nie. Daar sal weer lig aan die einde van die tonnel kom en toestande sal weer normaliseer.

Vir wêreldmarkte en die samelewing om tè kan normaliseer, gaan egter tyd neem, maar berei u vir ‘n tydelike turbulensie voor.

Wees verseker daarvan dat die RPO steeds die belang van sy lede voorop stel en sy uiterste bes doen om dit te bevorder.

Die vraag na rooivleis self in die uitdagende omstandighede bly ‘n groot ligpunt

Groetnis, bly veilig en gesond en sterkte met u ondernemings.