VRAAG NA VLEIS GROEI TYDENS KORONAVIRUS PANDEMIE

Globale rolspelers in die vleisbedryf het die versekering gegee dat produksie en beskikbaarheid sal voortgaan tydens ‘n stygende verbruikersvraag tydens die koronavirus-aanslag op die wêreld-ekonomie. Dit is grootliks ‘n agri-waardekettingpoging wat veeprodusente, voedselvervaardigers, logistiek, handelaars en regerings insluit. Globale logistieke bottelnekke het egter ‘n impak op die voorrade in verskeie markte gehad wat daartoe gelei […]

BEK-EN-KLOUSEER-ENTSTOFFABRIEK EERS OOR JARE KLAAR

Die Landbounavorsingraad (LNR) sal moontlik eers in 2026 die eerste besending entstof vir bek-en-klouseer uit sy nuwe entstoffabriek gereed kan hê. Hierdie inligting is vervat in ’n parlementêre antwoord van Thoko Didiza, Minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike ontwikkeling op ‘n vraag hoe daar gevorder word met die oprig van die gebou waar die entstof […]

SUID-AFRIKA SE EETGEWOONTES IN DIE KOLLIG

Die hele Suid-Afrika is basies ‘n vleis-etende land, volgens Nielsen se Understanding the Eating Habits of the South African Population verslag. Die opname wat deur Knorr aangevra is, het bevind dat 84% van Suid-Afrikaners byna elke dag vleis eet, dat die gemiddelde Suid-Afrikaanse grootmens se bord hoofsaaklik uit stysel en vleis bestaan met min groente, dat vleis […]

BEESVLEISINVOERE DAAL

Altesaam 334 ton beesvleis is in Februarie 2020 ingevoer. Dit verteenwoordig ‘n daling van 34.5% vergeleke met Februarie 2019, volgens Agri Inspect. Altesaam 38 327 eenhede lewendige slagskape is in Februarie 2020 ingevoer. Dit is 49% meer as wat die geval was in Februarie 2019. Die prys was R6 419.33 per eenheid, wat 10% laer […]

DIE GEBRUIK VAN SKADELIKE INGRYPINGS EN PROSEDURES BY LEWENDEHAWE

Die Lewendehawewelsynkoördineringskomitee is ‘n nie-regeringsorganisasie wat in 1987 in die lewe geroep is met die hoofdoelwit om maatreëls vir die bevordering van die menslike, barmhartige maatreëls vir die hantering van lewendehawe in Suid-Afrika te koördineer. Daar is tien toetse wat gedoen kan word om te help bepaal of ‘n bepaalde praktyk deur vee-eienaars gebruik kan […]

KOMMER OOR NUWE WETGEWING WAT MINDER VLEIS IN PRODUKTE SAL TOELAAT

Voor Mei 2019 was verbruikers verseker van die samestelling van vleisprodukte wat hulle koop, in lyn met definisies wat in wetgewing vasgelê is. Volgens bedryfsrolspelers het dié stap, wat ná die uitbreking van listeriose in 2018 geneem is, sonder enige konsultasie geskied. Suid-Afrika is nou die enigste land in die wêreld wat geen wetgewing met […]

BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER, MNR KOOS VAN DER RYST

“Ek glo u is almal veilig en gesond. Met die uitbreking van die Corona virus, en die gevolglike inperkingsperiode, is daar geweldige onsekerhede geskep en die normale gang van sake is erg ontwrig”. Onsekerhede Ons het ook gesien dat die informele mark vir afval tot stilstand gekom het. Hierdie mark is weer stadig aan die […]