BEESVLEISINVOERE DAAL

Altesaam 334 ton beesvleis is in Februarie 2020 ingevoer. Dit verteenwoordig ‘n daling van 34.5% vergeleke met Februarie 2019, volgens Agri Inspect. Altesaam 38 327 eenhede lewendige slagskape is in Februarie 2020 ingevoer. Dit is 49% meer as wat die geval was in Februarie 2019. Die prys was R6 419.33 per eenheid, wat 10% laer […]

DIE GEBRUIK VAN SKADELIKE INGRYPINGS EN PROSEDURES BY LEWENDEHAWE

Die Lewendehawewelsynkoördineringskomitee is ‘n nie-regeringsorganisasie wat in 1987 in die lewe geroep is met die hoofdoelwit om maatreëls vir die bevordering van die menslike, barmhartige maatreëls vir die hantering van lewendehawe in Suid-Afrika te koördineer. Daar is tien toetse wat gedoen kan word om te help bepaal of ‘n bepaalde praktyk deur vee-eienaars gebruik kan […]

KOMMER OOR NUWE WETGEWING WAT MINDER VLEIS IN PRODUKTE SAL TOELAAT

Voor Mei 2019 was verbruikers verseker van die samestelling van vleisprodukte wat hulle koop, in lyn met definisies wat in wetgewing vasgelê is. Volgens bedryfsrolspelers het dié stap, wat ná die uitbreking van listeriose in 2018 geneem is, sonder enige konsultasie geskied. Suid-Afrika is nou die enigste land in die wêreld wat geen wetgewing met […]

BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER, MNR KOOS VAN DER RYST

“Ek glo u is almal veilig en gesond. Met die uitbreking van die Corona virus, en die gevolglike inperkingsperiode, is daar geweldige onsekerhede geskep en die normale gang van sake is erg ontwrig”. Onsekerhede Ons het ook gesien dat die informele mark vir afval tot stilstand gekom het. Hierdie mark is weer stadig aan die […]